Project Description

TEAM 1

Sjeng oan de geng

Deelnemers team:

– Jordy Dols (Lieshout)
– Chris Cruts (Maastricht)

Team foto: